1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Alsidig udvikling5/12-11 08:45

 

alsidig udvikling4 alsidig udvikling3 alsidig udvikling2

 

På Skansevejens skole anerkender vi børn og unges lige adgang til en skole, hvor den voksne i holdning og handling respekterer elevens ret som individuelt og socialt menneske. Eleverne skal mødes og være, der hvor de er, og udvikles og lære dertil, hvor de kan.

 

Vi ønsker at udvikle den enkeltes personlige og sociale kompetencer inden for folkeskolens rammer og at støtte det enkelte barns alsidige og hele udvikling i et samarbejde mellem eleven, forældrene og skolens personale.

 

I undervisningen og fritidsdelen på Skansevejens skole tilgodeses såvel intellektuelle, etiske, musiske, kreative, fysiske og sociale sider af elevens udvikling. Vi har fokus på både dannelse og uddannelse – eleverne skal udvikle alle sider af deres personlighed.

 

Vi anerkender og respekterer forskellighed og elevernes forskellige adgang til og forudsætninger for læring. Vi vægter højt, at der skabes et inkluderende undervisningsmiljø i klassen, hvor alle børn oplever, at deres indsats og tilstedeværelse er betydningsfuld for undervisningen og fællesskabet. alsidig udvikling5

 

 

På Skansevejens skole vægter vi elevernes sociale og personlige udvikling højt. Det betyder, at disse faktorer spiller en vigtig rolle i evalueringen af børnenes dag i skole og DUS, i elevsamtalerne og i skole-hjem-samtalerne. Teamet opsætter sociale mål for klassen/ årgangen/ sporet ved planlægningen af det kommende skoleår.

 

Teamet samarbejder med barnet og forældrene om at fastsættes sociale mål. For elever med særlige behov kan dette samarbejde udvides med repræsentanter for kompetececenteret, ledelsen og trivselpersonen.

 

Lærere og pædagoger hjælper og vejleder børnene til at indgå i forskellige sociale sammenhænge samt sætter rammerne for konflikthåndtering f.eks. på børnemøder eller i klassearbejde. Det emotionelle i talesættes således at barnet udvikler empati og lærer at forstå sig selv og andre.

 

Vi bestræber os på, at møde den enkelte med passende udfordringer og krav med henblik på, at sikre størst muligt alsidig og personlig udvikling.

 

Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleverne, således at de oplever at blive set, hørt og værdsat for de individer, de er. Selvværd er et vigtigt grundlag for at kunne mestre sit liv. Derfor skal alle børn opleve at lykkes - alene og i de fællesskaber de indgår i.

 

Eleverne deltager på mange forskellige niveauer i den demokratiske beslutningsproces. I klassen og i Dussen inddrages eleverne i relevante drøftelser vedr. deres dagligdag, så de oplever at de har indflydelse på den. Skansevejens skole har to elevråd – et for 3.-6. klassetrin og et for 7.-9. klassetrin, repræsentanter fra elevrådene deltager i aktuelle og relevante udvalg.

 

naturtur 2 kl mikroskop fugl skildpadde zoo

 

 
Undersider