1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Comenius13/1-14 11:00

 

comenius comenius 4 comenius9

 

Comenius er et program, som tilbydes af Styrelsen for international uddannelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det er et af deres tilbud i Livslang Lærings Programmet, som på europæisk plan har målsætningen at sigte mod:

 

- At fremme den europæiske dimension og europæisk samarbejde inden for alle uddannelsesområder

- At fremme innovation, kvalitet og gennemsigtighed i medlemsstaternes uddannelsessystemer

- At støtte elever, studerende og voksne i at erhverve nødvendige kompetencer og kvalifikationer for personlig udvikling, beskæftigelsesegnethed og aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv. 

 

comenius1 comenius 3 comenius6

 

 

Comenius på Skansevejens skole

Vi besluttede kort før jul 2010, at vi ville prøve, om vi kunne blive godkendt til et Comenius projekt. Vi valgte, at vi ville arbejde mod det, der hedder et multilateralt skolepartnerskab, som er et 2-årigt forløb med selvvalgt tema, der omfatter mindst tre institutioner fra forskellige europæiske lande.

Samarbejdsmulighederne er mangfoldige, men vi valgte at fokusere på elevorienterede samarbejder, hvor partnerskolerne underviser i fælles temaer, og eleverne udveksler produkter, og hvor lærere og ledere mødes og drøfter fælles pædagogiske værktøjer, metodikker, skolepolitikker osv.

 

Vi fandt via internettet frem til 7 skoler fra forskellige lande, der havde et lignende ønske, og i januar 2011 sendte vi delegerede til Cypern, hvor vi mødtes med 2 andre lande, planlagde et forløb og skrev en ansøgning til Styrelsen for international uddannelse. EU konkurrence

 

Sidst i juli fik vi den glædelige nyhed, at vi, og 4 af vore oprindelige 7 partnerlande, var godkendt og ville få tildelt midler til dækning af rejseaktivitet og andre udgifter forbundet med et samarbejde på tværs af landegrænser.

 

 

Hvornår  og hvem?

Vore samarbejdspartnere er skoler fra Frankrig, Tyskland og Nordirland.  Vi fik desværre ikke Kroatien, Cypern og Tyrkiet med.

 

Der vil de næste 2 skoleår blive sat fokus på den internationale dimension i undervisningen og alle klasser vil blive inddraget i arbejdet med dele af Comenius projektet i større eller mindre grad.

 

comenius2Fra skolestart i august 2011 vil mange klasser allerede gå i gang med at udfærdige en maskot og et logo til projektet. Der er igangsat en international konkurrence om at lave den maskot, der skal rejse imellem landene og besøge elever, hvortil der skrives dagbog. Et logo skal designes, som siden vil blive brugt på al materiale omhandlende projektet.

 

Skolen får i uge 40 besøg af lærere fra vore partnerskoler, og her vil ideerne til projektets forløb blive finpudset.

 

 

 

Mål for Comenius projektet

- At eleverne får kendskab til egne og partner landenes traditioner indenfor de valgte arbejdsområder. Øget kendskab og forståelse mindsker intolerance og fremmedhad og giver interkulturelle kompetencer, der skaber muligheder i en globaliseret fremtid.

 

- Bedre kommunikative færdigheder bl.a. på comenius5fremmedsprog og vha. forskellige medier og IT baserede programmer i virkelige situationer og ikke blot i undervisningsskabte øvelsesopgaver.

 

- Øget fokus på det udvidede sundhedsbegreb, som ikke blot omhandler motion og kost, men også livsstil, sociale relationer og glæde.

 

- At lærerne træner deres IT og sprogfærdigheder og via mødet med andre  landes lærere og skolesystemer og får deres egen praksis sat i perspektiv

 

 

 

Hvad går projektet ud på?

Comenius projektet bærer akronymet HEART, som udspringer comenius7af titlen ”Healthy European Activities with Respect for Tradition”. Vores fokus er, at HEART skal baseres på elevorienterede samarbejder, hvor partnerskolerne underviser i fælles temaer og eleverne udveksler erfaring og produkter, hvorefter lærere og ledere mødes og deler, samt diskuterer forløbene, og udvikler fælles pædagogiske værktøjer til det videre arbejde med projektet.

 

Temaerne i HEART er sundhed og tradition og ved at sammenligne landenes traditioner vil vi sætte fokus på, hvordan vi i hverdagen kan øge sundheden via bl.a. leg, dans, mad og glæde. Skolernes sundhedspolitik vil komme i fokus og HEART er et projekt, der på forskellige niveauer skal involvere hele skoler, både elever, lærere, pædagoger og ledelse.

 

no-image no-image no-image

 

Hvad får eleverne ud af det?

Det tætte samarbejde med skoler fra andre lande, vil  sætte comenius11helt nye vinkler på arbejdet med den internationale dimension i undervisningen. Eleverne får modtagere til deres produkter, og en autentisk årsag til at bruge bl.a. sprog og it i praksis frem for tænkte skolesituationer.

Ved besøg fra udlandet vil eleverne komme til at møde vore gæster, som vil være at finde i klasserne i løbet af deres ophold - både som observatører og undervisere.

 

I mødet med nye skolesystemer og kulturer bliver lærerne i stand til at sætte egen praksis i perspektiv og bringe nye vinkler til undervisning med hjem i egne klasselokaler.

 

Vi håber med dette projekt at kunne åbne vinduet til verden på Skansevejens skole, så vi forbereder vore elever bedst muligt til i fremtiden at begå sig i en multikulturel og global verden.

 

comenius12 no-image no-image

 

 
Undersider
  • Ingen undersider.