1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
De fysiske rammer30/11-11 10:55
uv it plc1 samspil1

 

På Skansevejens skole arbejdes der kontinuerligt på at skabe fleksible og inspirerende lærings- og udviklingsmiljøer. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem rummet/de fysiske rammer og den leg og læring, der skal finde sted. Vi lægger vægt på, at eleverne medvirker til at udsmykke, præge skolen og holde orden, så de føler ansvar for skolens rum og har en oplevelse af at høre til.

 

I skole og DUS er der lokalefællesskab, hvilket betyder, at pædagoger og lærere sammen med børnene skaber læringsmiljøet med øje for det funktionelle og æstetiske.

 

Skansevejens skole er en gammel skole, hvilket afspejles i at den gennem årene har været brugt på forskellig vis og er blevet tilpasset de skiftende tiders pædagogiske strømninger. Det betyder, at skolen i dag består af mange rum af varieret størrelse og indretning, som aktivt bruges i det daglige.

 

Skolen er afdelingsopdelt. Fysisk befinder afdelingerne sig i forskellige fløje af skolen med PLC  centralt placeret. Dussen har lokalefælleskab med indskolingen (bh.klasse - 2. klasse).  Fra 3. klasse går eleverne i Dus i Børnenes hus. Fra skolegården er der adgang til gymnastiksal, musikhus, skoleboden og legeplads.

 

leg skolegård gymnastiksal musikhus2

 

Vi ser skolens inde- og uderum som betydningsfuld for børnenes og de unges læring og trivsel i undervisnings- og fritidssammenhæng. Ud fra de givne forhold arbejder skolens bestyrelse, ledelse og ansatte fortløbende på at skabe de bedst mulige fysiske rammer for skolens og fritidsdelens mangeartede aktiviteter. Læs mere om projekt udeaktivitetsområde her.

 

Skolens centrale beliggenhed gør, at skolens udearealer er begrænsede, men dette kompenseres der for ved at bruge lokalområdets faciliteter aktivt.

 

Der arbejdes til stadighed på en øget inddragelse af IT i undervisningen. Skolen er udstyret med trådløst netværk i alle lokaler og det prioriteres at skolens pc’ere er placeret i nærområderne. Vi opfordrer til at eleverne selv medbringer eget elektronisk udstyr i såvel den almindelige undervisning som projektuger.

 

biograf klasselokale skolegård3

 

 
Undersider