1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Inklusion4/12-11 21:26
inklusion1 inklusion4 inklusion2

 

Skansevejens skole er kendetegnet ved en skole, der anerkender alle børn og unges lige adgang til en skole. Vi tror på, at elevernes sociale og faglige udvikling styrkes i mødet med mennesker, der er forskellige fra dem selv. Derfor arbejder vi til stadighed på at være en mere inkluderende skole.

 

Vores grundholdning er, at eleverne skal mødes og være, der hvor de er, og udvikles og lære dertil, hvor de kan. Vi ønsker at udvikle den enkeltes personlige og sociale kompetencer inden for folkeskolens rammer og at støtte det enkelte barns alsidige og hele udvikling i et samarbejde mellem forældre og skolens personale.

 

 første skoledag dansende børn

 

Vi bestræber os på at møde den enkelte elev med passende udfordringer og krav med henblik på at sikre størst muligt alsidig og personlig udvikling. Vi arbejder med en anerkendende tilgang til eleverne, således at de oplever at blive set, hørt og værdsat for de individer, de er. Selvværd er et vigtigt grundlag for at kunne mestre sit liv. Derfor skal alle børn opleve at lykkes - alene og i de fællesskaber de indgår i. 

 

I skoleårene 2010-11 påbegyndte vi arbejdet med et fælles kompetenceudviklingsprojekt "Det bæredygtige arbejdsliv" for det pædagogiske personale, hvor fokus i skoleårene 2011-13 er anerkendende tilgang, hvordan man tilgodeser alle elevers behov og personalets trivsel. Dette projekt understøtter i høj grad tankerne om inklusion.

 

inklusion7 inklusion5 inklusion

 

 
Undersider
  • Ingen undersider.