1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Kvalitetsrapport11/12-11 21:06

mønster1wide 

 

I Folkeskoleloven er der et krav om, at der udarbejdes en årlig "kvalitetsrapport".

 

Kvalitetsrapporten for Aalborg kommunaleskolevæsen indholder:

• Elevtal

• Ressourcer i skole og DUS

• Elevfravær

• Antal computere

• Gennemførte timer/aflyste timer

• I hvilket omfang foretages undervisningen af lærere med linjefagskompetence eller kompetence svarende til linjefagsuddannelse fordelt på fag

• Karaktergivning

• Resultater af nationale test

• Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse

 

 mønster

 
Undersider
  • Ingen undersider.