1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Læring og faglig udvikling11/12-11 16:56
Laering og faglig udvikling 1 laering og faglig udvikling3 laering og faglig udvikling 2

På Skansevejens skole har vi både fokus på elevernes dannelse og på deres uddannelse. I undervisningsdelen og i fritidsdelen lægger vi stor vægt på, at aktiviteter og fællesskaber skal tilgodese såvel de intellektuelle, de musiske, de kreative, de fysiske som de sociale sider af børnenes/de unges udvikling.

 

Vores mål er, at skabe hele mennesker, der bliver gode, dygtige og aktive samfundsborgere, der har tilegnet sig kundskaber og kompetencer, som de kan anvende i en demokratisk og globaliseret verden.

 

Vores grundtanker er, at forskellighed er en styrke. Vi anerkender børn og unges lige adgang til en skole, hvor de voksne i holdning og handling respekterer elevens ret som individuelt og socialt menneske. Eleverne skal mødes og være, der hvor de er, og udvikles og lære dertil, hvor de kan.

 

krea1 krea3 krea4 krea2

 

Det enkelte barns og klassens trivsel er den vigtigste forudsætning for læring. Når barnet trives, er det motiveret for at lære, udvikle sig, indgå i sociale relationer og opfylde de krav og forventninger, der stilles. Lærere og pædagoger arbejder netop derfor målrettet på at skabe et godt miljø på skolen. Vi mener, at det er vigtigt, at hele barnets skoledag er præget af gode relationer, inspirerende læringsmiljøer og gode rollemodeller.

 

Motivation er en vigtig faktor for læring. På Skansevejens skole arbejder vi derfor målrettet på at øge elevernes motivation for på den vis at skabe bedre læring.

 

Vi mener, at følgende overskrifter kan medvirke til bedre motivation og læring:

* anerkendende tilgang til eleverne

* passende udfordringer til den enkelte elev

* varierede arbejdsmetoder i undervisningen.

 

Vi arbejder på at opbygge en læringsorienteret evalueringskultur med fokus på det, der virker og giver mening.

 

Det er vigtigt, at eleverne inddrages i målfastsættelse og evaluering, så de ved, hvad de skal, og hvor vi gerne vil hjælpe dem hen. Vi ønsker at være i løbende dialog med forældrene om dette, så eleverne oplever et godt samarbejde omkring deres udvikling.

 

Teamene og den enkelte lærer evaluerer løbende på den elevs faglige og sociale udvikling, klassens sociale liv samt undervisningen.

 

piger i biostole pulsskole piger arb

 

 
Undersider