1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Læsehandleplan17/1-12 11:47

overbygwide5

 

Handleplan for læsning - Skansevejens Skole 2011

Vores målsætning er, at eleverne når de forlader Skansevejens skole, skal kunne læse sikkert og hurtigt med forståelse, indlevelse og med handling for øje. Eleverne skal udvikle lyst til og interesse for at læse og skrive og bruge læsning som kilde til oplevelse og information i alle fag og på tværs af fagene.

 

På  Skansevejens Skole arbejder vi målrettet med læsning fra 0. - 9. klassetrin.

Hvad er læsning: En god læsefærdighed består overordnet af tre hovedkomponenter, nemlig afkodning, forståelse og motivation.

LÆSNING =  AFKODNING x FORSTÅELSE x MOTIVATION

Afkodningen i sig selv har ingen værdi, først når vi opnår en forståelse af det, vi afkoder, kan man tale om, at vi læser. Motivationen er ligeledes et vigtigt element i processen, da elevernes læselyst er central.

 

Læsemodel

På Skansevejens Skole betragter vi det at være i besiddelse af en god læsefærdighed gennem Ehris interaktive læsemodel:

Ehris

 

Det helt centrale er, at læsning skal give mening. Modellen illustrerer alle de områder, det er nødvendigt at arbejde med for at opnå en god læseforståelse. Alle delkomponenter arbejder parallelt og samtidigt i læseprocessen. Derfor skal man være bevidst om at styrke og arbejde med alle områder. Hvis én eller flere af delkomponenterne er svage, påvirker det hele det samlede læseniveau.

 

Læsning gennem skoleforløbet

Når eleverne har lært at læse, skal vi stimulere læselysten gennem hele skoleforløbet. Elevernes læselyst stimuleres bl.a. ved præsentation af og adgang til mange og forskelligartede, trykte og digitale tekster. Der arbejdes med at eleven udvikler en aktiv læseindstilling og bliver mere og mere opmærksom på, at tekster læses med forskellige formål og i forskellige situationer fx 

- at læse for at opleve

- at læse for at gøre

- at læse for at lære

 

Arbejdet med læsning i de forskellige fag skal fremgå af årsplanerne og faglig læsning skal ofte være på dagsordenen på teammøderne.

Der skal gives tid og rum til læsning i alle fag gennem hele skoleforløbet. Eleven sætter sammen med læreren mål for egen læsning. I elevplanen oplyses om målene for læsning og elevernes læsevaner inddrages i elevsamtalen op til elevplanen.

Forældrene inddrages gennem hele skoleforløbet i elevens læseudvikling og vejledes i at støtte deres barn bedst muligt.

 

Betingelsen for succes på læsningens område er, at alle undervisere uanset klassetrin og fagområde kender slutmålet og til stadighed har fokus på dette.

PLC og læsevejleder tilbyder samarbejde om klassens læsning.

 

læse6 overbyg18 læse5

 

 
Undersider