1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Læseindsats11/12-11 15:24
læse4 læse5 læse2

 

I Aalborg kommune er det besluttet at alle skoler inden udgangen af 2011 skal have udarbejdet en lokal handleplan for læsning, der er i overens­stem­melse mellem Fælles mål 2009 og Fællesskolebeskrivelse 2010.

Målet for læsning i Aalborg Kommune, som læsehandleplanen skal bidrage til at opfylde, er:

”Når eleverne forlader Aalborg Kommunale Skolevæsen for at fortsætte deres videre uddannelsesforløb, skal de kunne læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse og med handling for øje.”(kilde: Aalborg Kommunes læsepolitiske retningslinjer)

 

Målet med den lokale handleplan for læsning

  • At øge fokus på læsepraksis.
  • At skabe konsensus om et fælles læsesyn på Skansevejens Skole.
  • At udarbejde et brugbart redskab til årsplanlægningen og tilrettelæggelsen af den daglige undervisning.
  • At skabe et fælles udgangspunkt for drøftelser om læsning i alle fag.
  • At øge fokus på målene for læsning gennem skoleforløbet.
overbyg16 læs2 læse1

 

Tiltag i efteråret 2011

Skansevejens Skole har gennem flere år haft et særligt fokus på læsning. I arbejdet med den lokale handleplan for læsning, er vores fokus at skabe et brugbart redskab for personalet, som samler de mange eksisterende sider af læsepraksis, samt at skabe rum for pædagogiske og didaktiske drøftelser om læsning i alle fag.

                                                           

Der udarbejdes et udkast til handleplan for læsning i en arbejdsgruppe bestående af læsevejleder, skolebibliotekar, dansk som andetsprogsressourceperson og en repræsentant fra ledelsen.

 

På faggruppemøderne i efteråret 2011 arbejdes der med læsning, herunder fælles læsesyn og faglig læsning.

 

Udkastet til handleplanen behandles på det sidste faggruppemøde i 2011, hvorefter arbejdsgruppen færdiggør handleplanen.

 

særlig indsats10 læs1 læse

 

 
Undersider
  • Ingen undersider.