1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Ledelse og medarbejdere3/12-11 16:30
medarbejdere2 medarbejdere3 medarbejdere1

 

Skansevejens Skole er en afdelings opdelt skole. Indskolingen, som omfatter 0. kl. - 2. kl., undervises og har fritidsaktiviteter i fælles lokaler i Indskolingshuset. Mellemtrinet, 3.kl. - 6.kl. hører til i Bakklygadefløjen og i Børnenes Hus i fritidsdelen (3. kl. – 5. kl.). Overbygningen, 7. kl. - 9. kl. hører til i skolens hovedfløj. Afdelingerne har ansvaret for fælles aktiviteter og har selvstændig økonomi.

 

I indskolingen og mellemtrinet arbejdes der i årgangsteam. I overbygningen arbejdes der i lodrette sporteam bestående af en 7. kl., en 8. kl. og en 9. kl..

Alle team er selvledende, og teamsamarbejdet er kendetegnet ved et stort råderum med ansvar for elevernes læring og trivsel. 

 

Skolens ledelsesteam er ledelseskontakt til hver sin afdeling, således er DUS-leder kontaktperson til indskolingen, skoleleder er kontaktperson til mellemtrinet og Børnenes hus og viceskoleleder er kontaktperson til overbygningen.

 

 undervisning gruppearbejde

 

Skansevejens Skoles personale er kendetegnet ved kompetente og fagligt dygtige medarbejdere, der udviser stort engagement og vægter samarbejdet meget højt. Den gode historie er en del af fundamentet for arbejdet på Skansevejens skole, hvor tillid, ligeværd, omsorg, humor, åbenhed og anerkendelse vægtes højt i dagligdagen.

 

Til de årlige TUS- og MUSamtaler er der fokus på teamets og medarbejdernes trivsel, deres behov for kompetenceudvikling, samt eventuelle fokuspunkter for det indeværende skoleår.

 

Som afdeling- og teamopdelt skole har vi et stort behov for videndeling og sparring, i både team og på tværs af team. Dette behov forsøger vi opfyldt gennem en lang række forskellige mødefora, hvor pædagogik, didaktik, særlige indsatser og fagligsparring er på dagsordenen.

 

medarbejdere4 gruppe lytter ude særlig indsats 4

 

 
Undersider