1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Samarbejde med eksterne partnere6/12-11 12:23
lillekor fuglerede globus

 

Den interne og eksterne samarbejdskultur vægtes højt på skansevejens skole. Det betyder, at der i det daglige samarbejdes på alle niveauer. Udadtil har skolen gennem en længere periode oparbejdet flere samarbejdsrelationer, som også i skoleplansperiode 2011 – 2013 vil kræve stort fokus i forhold til at vedligeholde og styrke samarbejdet.

 

Målene for vores samarbejde udadtil hviler på 3 perspektiver:

 

Det kulturelle perspektiv:

At der gennem samarbejde med folkeskoler af forskellige typer, f.eks. fra lokalområdet, by- og landskole samt skoler fra udlandet, sker kulturel læring for såvel elever som pædagogisk personale og ledelse

 

Det faglige perspektiv:

At styrke de impliceredes refleksion gennem samarbejdet med pædagogisk personale fra andre skoleområder både lokalt og internationalt, samt gennem vejledning af studerende og trepartssamtaler med med studerende og undervisere fra UCN

 

Det sociale perspektiv:

At styrke elevernes sociale kompetencer gennem arbejdet med at skabe nye relationer, og det at være gæst ved eller vært for fremmede

 

Vi har formaliserede samarbejder med følgende:

  • Nørresundbyskolerne – Gl. Lindholm Skole, Løvvangskolen, Nr. Uttrup Skole
  • Kongerslev skole
  • Nørresundby Gymnasium og hf
  • UCN – Læreruddannelsen.

Derudover samarbejder vi med lokalområdet, foreninger, interesseorganisationer og naboer omkring skolen. Det betyder konkret, at vi pt. samarbejder om et projekt vedr. vores udeaktivitetsområder.

 

I skoleårene 2011-13 er vi blevet godkendt til et Comenius projekt med 4 europæiske skoler i England, Frankrig, Tyskland og Nordirland, hvilket betyder, at vi også samarbejder med udenlandske skoler.

 

afrika EU konkurrence dukker i stol

 

 
Undersider