1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Skole-hjem-samarbejdet11/12-11 21:24

forældre1 

 

Skole-hjem-samarbejdet på Skansevejens skole bygger på skolens værdigrundlag, hvilket betyder, at samarbejdet er præget af dialog, åbenhed, anerkendelse og gensidig tillid.

 

Et velfungerende, forpligtende samarbejde mellem skole og hjem og et godt fællesskab mellem forældrene fremmer elevernes læring, trivsel og alsidige udvikling. Skolen skaber rammerne og mulighederne for et sådant samarbejde.

Skolen og hjemmet har et fælles ansvar for elevernes læring og dannelse og en fælles interesse for deres opdragelse. Det er vigtigt, at forældrene er i dialog med skolen og understøtter børnenes skolegang ved at vise interesse og ved at møde op og tage del i deres børns skole.

 

sb2 sb3 sb1

 

Skolebestyrelsen har vedtaget værdierne og derudover udfærdiget principperne for samarbejdet. I forhold hertil har skolens personale udarbejdet den tilhørende handleplan.

 

Skole-hjem-samarbejdet er desuden baseret på et højt informationsniveau med udstrakt brug af det fælles digitale informationssystem, SkoleIntra.

 

Rammerne om skole-hjem-samarbejdet er minimum 2 årlige skole-hjem-samtaler, 2 forældremøder, et eller flere arrangementer og elevplanen.

 

I alle klasser/årgange er der valgt et forældreråd der understøtter det sociale liv i klassen.

 

 mønster1wide

 
Undersider