1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Skolens fysiske rammer11/12-11 17:34
gang  bib leg inde1 tårne

 

Skansevejens Skole er en gammel byskole beliggende midt i Nørresundbys hjerte med de fordele og ulemper en så central beliggenhed nu engang giver. Tæt på by og havn med fine busforbindelser til både oplandet nord for fjorden og til områderne syd for fjorden. Den centrale beliggenhed betyder dog også sparsomme udearealer, manglende udvidelsesmuligheder og nødtørftige udendørs idrætsfaciliteter i skolens umiddelbare nærhed.

 

Vi må derfor hele tiden være kreative i forhold til at udnytte skolens udearealer og de muligheder, der er i lokalområdet. I den sammenhæng påbegyndte skole og skolebestyrelse i 2011 i samarbejde med lokale foreninger og interessegrupper kraftigt arbejdet på et projekt, der skal udvikle og sikre skolens knappe uderum for fremtiden. Udearealerne skal indgå som en naturlig del af skole- og DUS-miljøet og skal støtte børnene og de unge i deres udvikling og i deres tilegnelse af kundskaber samtidigt med, at de danner rammerne om deres trivsel, deres fysiske udfoldelser, deres oplevelser, deres virkelyst og fordybelse i langt højere grad, end det er tilfældet i dag.

 

overbyg14 musikhus inde overbyg4

 

Skolens bygninger er af ældre dato. Den ældste af de eksisterende bygninger er fra 1896. Skolen er senere udbygget af 4 omgange. Første gang i 1906, hvor den oprindelige fløj på Skansevej blev udbygget. I 1932 blev hovedfløjen bygget og i 1963 kom den nye fløj i Bakkelygade til. Ved årsskiftet 2010/11 blev vores nye og flotte musikhus indviet.

 

Igennem en lang række renoveringer siden årtusindeskiftet er der søgt at skabe sammenhæng mellem de fysiske rammer og den pædagogiske aktivitet, der finder sted i dagligdagen. De fleksible læringsmiljøer i afdelingerne, den elektroniske brandalarm, der lovliggør indretningen og brugen af alrummene i undervisningssammenhæng, det nye ventilationsanlæg, nye vinduer i store dele af skolen og udflytningen af musik har givet undervisningsmiljøet et løft overalt på skolen.

 

leg skolegård 1. skoledag gård hovedfløj

 

 
Undersider
  • Ingen undersider.