1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Sundhed og trivsel1/12-11 10:31

 

sundhed6

 

På Skansevejens Skole udspringer vores forståelse af sundhed i det brede sundhedsbegreb. Vi ser sundhed ud fra et bredt sundhedsperspektiv, hvor sundhed ikke kun handler om fravær, om sygdom eller om svaghed. Vi ser således sundhed som i høj grad værende afhængig af den enkeltes fysiske, psykiske, og sociale velvære. Vi forstår Sundhed og trivsel som hinandens forudsætninger, og mener de skal ses som en helhed, der skabes i fællesskaber mellem individet og samfundet.

 

Arbejdet med at skabe sundhed og trivsel på Skansevejens skole bygger på skolens værdigrundlag, hvor ligeværd, ansvarlighed, social forståelse og samarbejdsevne, selvværd, handlekompetence, åbenhed og gensidig tillid er vigtige værdier.

 

Skolen har udarbejdet en sundhedspolitik, der omfatter mange aspekter af det brede sundhedsbegreb, så der på skolen arbejdes mod et fælles mål: Sunde børn i en sund skole – Et godt sted at være for at lære.

Formålet med sundhedspolitikken er at fremme sundhed hos børn og unge på Skansevejens skole, samt at bidrage til en større bevidsthed hos alle aktører i forhold til sundhed. Således at børnene møder et skoleliv, der understøtter dem i at udvikle handlekompetence i forhold til at leve et sundt liv.

 

bod sundhed3 gruppe lytter ude

 

Gennem hele skoleforløbet og i alle fag og aktiviteter fokuseres der på at integrerer elevernes fysiske, psykiske og sociale trivsel. I indskolingen startes den sociale læring og fortsættes i resten af skoleforløbet. Målet er at grundlægge gode og sunde vaner.

Barnets trivsel er omdrejningspunktet for, hvorledes det kan lære, indgå i fællesskaber, og er en vigtig komponent i forhold til, at barnet får en positiv selvopfattelse. Det hele med det mål, at styrke barnets selvfølelse og handlekompetence i forhold til at leve et sundt liv.

 

Vi ved, at fysisk aktivitet kan være med til at øge elevens evne til at lære, og derfor har vi fokus på dette i det daglige. Undervisningen tilrettelægges så vidt der er muligt således at den integrerer fysisk aktivitet og forskellige læringsformer.

Sundhed skal være en naturlig del af skolens hverdag i både undervisningsdel og fritidsdel og de voksne skal være gode rollemodeller.

 trivsel 1wide

 

 
Undersider