1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Trivselsindsatsen4/12-11 20:32

trivsel 1wide

 

Skansevejens skoles personale har stor fokus på elevernes trivsel. Det er integreret del af praksis, at personalet søger støtte og vejledning hos kompetente kollegaer, i for eksempel skolens kompetencecenter, ved trivselspersonen eller på trivselsforum i forbindelse med børn og unges mistrivsel. To gange om året afhholdes der teamkonferencer, hvor der er særlig fokus på klasserne og elevernes trivsel samt hvilke forebyggende tiltage, der kan iværksættes for at støtte elever i vanskeligheder.

 

særlig indsats 3 særlig indsats1 indebørn ird.d store hjælper små

 

Skolens trivselspersonen er bindeled mellem de trivselsaktører, som er relevante i forhold til hver enkelt trivselssag. Det betyder, at der i praksis igangsættes en tidlig indsats for elever i vanskeligheder. Skolens lærere og pædagoger, ledelsen og trivselspersonen i særdeleshed har et tæt og konstruktivt samarbejde med skolepsykologen, sundhedsplejersken, UU-vejlederne,

 

Nørresundbyskolernes trivselspersoner har et tæt samarbejder, hvilket betyder, at de koordienerer indsatsen i forhold til områdets elever. Når der er elevflytninger mellem skolerne inddrages trivselspersonerne, når det vurderes relevant.

 

Personalet på Skansevejens skole arbejder kontinuerligt på at skabe en skole, som er et rart sted at være for at lære for alle.

 

trivsel 2 wide

 
Undersider
  • Ingen undersider.