1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Udeaktivitetsområde6/12-11 21:29
vindere hockey børn i natur3 hockeypiger

 

Skansevejens Skole er en byskole med et meget begrænset udeaktivitetsområde, og uden mulighed for at udvide det eksisterende udeområde. Derfor har skolen gennem tiden forsøgt at forbedre og indrette legepladsen og skolegården indenfor den politiske bestemte økonomiske ramme.  På trods heraf er det ikke lykkes for skolen at skabe tilfredsstillende udeaktivitetsområde.

 

Derfor har skolebestyrelsen valgt skolens udeaktivitetsområde som indsatsområde, og har nedsat et legepladsudvalg. Med udgangspunkt i projekt ”Den gode legeplads ud fra børnenes perspektiv”(LINK?), samt en spørgerunde blandt skolens børn, unge og voksne har udvalget undersøgt hvilke ønsker og behov der er til udelivet. Her er det blevet tydeligt, at behovet i forhold til skolens udeaktivitetsområde har flere sider. Skole og DUS bruger områderne flittigt i skole og DUS tid. Men også udenfor skoletid – om aften, i weekender og ferier bruges området flittigt af områdets børn, unge og familier/voksne.

 

legeplads bred

 

Med udgangspunkt i at området bruges i både skoletid og i fritiden af både børn, unge og familier/voksne har projektet udviklet sig til et lokalområdeprojekt. Størrelsen og omfanget af et sådant projekt kræver styring og økonomiske midler. Derfor er der nedsat en styregruppe der står bag projektbeskrivelser, fundraising og projektarbejdet.

 

Styregruppen består af repræsentanter fra henholdsvis skolebestyrelsen, skoleledelsen, medarbejderne, foreningslivet, grundejerforeningen og den lokale præst. Andre aktører fra lokalområdet har udtrykt deres positive interesse for projektet, og har ønsket løbende at blive orienterer om projektets udvikling. 

 

Målet med udeaktivitetsprojektet er:

  • At skabe et udeaktivitetsområde, der inspirerer børn, unge og voksne til aktiv brug af deres krop og sanser, der stimulere deres kreativitet og invitere til leg og læring
  • At understøtte en hverdag med oplevelse af bevægelsesglæde
  • At styrke relationen mellem skolen og områdets borgere, samt andre aktører

 

skolegård3 leg skolegård udeteam

 

 
Undersider
  • Ingen undersider.