1 2 3 4
Skansevejens Skole | Skansevej 2 | 9400 Nørresundby | Tlf. 99824520
Ungeindsatsen11/12-11 18:11

overbygwide6 

 

Baggrunden:

Folketinget har en målsætning om, at mindst 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.

På Skansevejens skole arbejder skolens pædagogiske personale på at udvikle fagligt og socialt kompetente elever, der efter endt skolegang er parat til at gå ud i livet og tage fat på en ungdomsuddannelse.

 

Mål

 • At eleverne har udviklet sig fagligt og socialt derfra hvor de er, og dertil hvor de kan, i deres skoletid på Skansevejens skole.
 • At der er et tæt skole-hjemsamarbejde om elevernes faglige og sociale udvikling.
 • At skolen arbejder med en bred vifte af undervisningsmuligheder i forhold til alle elevers forskellige behov (link til DBA)
 • At eleverne gennem UEA-undervisningen får et kendskab til krav og forventninger til dem i et kommende arbejdsliv.
 • At lærerne i overbygningen har et tæt samarbejde med UU-vejlederne.
 • At der gennem hele skoleforløbet er et tæt samarbejde mellem teamene, trivselspersonen og skolens ledelse om elevernes faglige og socialeudvikling. 

 

overbyg7 overbyg1 overbyg6

 

Sådan gør vi – dele af vores praksis

På Skansevejens Skole har vi det syn, at vi fødes med mange forskellige potentialer, der er grundlaget for udviklingen af mange forskellige kompetencer. Det betyder, at vi har fokus på, hvordan vi udvikler den enkeltes sociale, fysiske, emotionelle og faglige styrkesider, for derigennem at udvikle faglig og socialt kompetente unge mennesker. I den forbindelse er følgende tiltag blevet taget:

 • Der afholdes teamkonferencer 2 gange om året.
 • Trivselspersonen vejleder og hjælper lærerne i overbygningen med særligt tilrettelagte forløb for elever, som har behov for det.
 • Der udarbejdes individuelle handleplaner for enkelt elever.
 • Lærerne i overbygningen har et tæt samarbejde med UU-vejlederne både i forhold til den samlede elevgruppe og til elever med særlige behov.
 • Teamene anvender deres tolærertimer (holdtimer, inkluderingstimer, specialteldelingstimer og dansk som andet sprogstimer) fleksibelt, så de tilgodeser elevernes forskellige behov.
 • Der afholdes elevsamtaler og udarbejdes elevplaner med fokus på faglig og social udvikling.

 

overbygwide2

 

Nye tiltag

1) Fælles elev- og uddannelsesplan

Der er udpeget administratorer og en tovholder på implementeringen af den fælles kommunale elev- og uddannelsesplan.

 

2) Opprioritering af UEA (uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorienteringen) for 7.-9. kl.:

Der planlægges fast 2 årlige dage med særligt fokus på UEA. Disse dage placeres i uge 41, i forbindelse med skolens fælles sundhedsuge, med fokus på "Det gode arbejdsliv".

 

 overbygwide1

 

 
Undersider
 • Ingen undersider.